EDUscope wordt door Unilogic ontwikkeld en sinds 2005 als een volwaardig en integraal Leerling Administratiesysteem (LAS) en Leerling volgsysteem (LVS) ingezet door besturen en (samenwerkende) scholen binnen PO en (V)SO.

Voor elk kind wordt een digitaal dossier opgebouwd. Dat betekent dus dat de leerling in EDUscope centraal staat. Leraren en begeleiders kunnen hiermee hun kennis over de ontwikkeling van de kinderen samen delen.

Folder Naar gelang uw specifieke wensen bepaalt u zelf welke modules van EDUscope u gebruikt.

Doordat iedereen, van leraren tot begeleiders en van administratie tot directie, kan samenwerken in één systeem, is informatie snel toegankelijk, efficiënt te gebruiken en eenvoudig te beheren.

Klik op de afbeelding om de EDUscope-folder in pdf te downloaden >>

 

De volgende modules behoren tot de mogelijkheden:

EDUscope administratie

De leerlingadministratie is gecertificeerd voor uitwisseling met BRON, CFI, DOD en ELD en biedt bovendien een uniek absentie registratiesysteem.

 

EDUscope LVS

Met gebruik van sjablonen kan het leeraanbod eenvoudig per groep of voor individuele leerlingen ingevoerd worden. Dit kan ook voor scholen die ontwikkelingsgericht werken. Het overzicht van beoordelingen over gedrag, methode- en objectieve toetsen, gecombineerd met een journaalfunctie en handelingsgerichte aanpak, biedt volledig inzicht in de ontwikkeling van ieder kind.

 

Pravoo Digitaal

Kindvolg- en hulpsysteem voor de onderbouw met de hoogste score in inspectie-onderzoeken in vergelijking met andere systemen voor de onderbouw.

 

Eggo Digitaal

Geeft in één oogopslag de hele gedragsontwikkeling van een kind van groep 1 t/m groep 8 weer.

 

MKVS Digitaal

Het Montessori Kind Volg Systeem richt zich op het in beeld brengen van gedrag en vaardigheden binnen bepaalde ontwikkelingsgebieden van individuele kinderen en biedt een overzicht van de beslissingen die de leraar neemt ten aanzien van de begeleiding.

 

Alle modules kunnen met elkaar worden gecombineerd. Bij gebruik van meerdere modules, worden deze altijd met elkaar geïntegreerd, zodat te allen tijde één programma gebruikt hoeft te worden.