Van EDUscope 3 naar dapto

Op 1 juli 2019 vindt de release plaats van de nieuwe versie van EDUscope: dapto. Meer informatie over dapto vindt u op dapto.nl.

EDUscope 3 blijft gedurende het schooljaar 2019-2020 nog beschikbaar. In de periode ondersteunen wij onze gebruikers bij de migratie naar dapto. In overleg met de bovenschoolse contactpersonen wordt een migratieplan opgesteld, waarin o.a. afspraken staan over het moment waarop de scholen de overstap maken van ES3 naar dapto.

Gelijktijdig met de dapto wordt ook de nieuwe versie van de module Pravoo opgeleverd. Meer informatie over deze module is vanaf 5 februari te vinden op de dapto.nl.