Uitfasering EDUscope 3

Unilogic heeft met EDUscope lange tijd een deel van het (speciaal) basisonderwijs voorzien van een leerlingadministratie- en volgsysteem. In de zomer van 2018 trokken wij de conclusie dat deze applicatie niet meer tegemoet kwam aan de wensen en behoeften van het moderne onderwijs. We besloten tot doorontwikkeling van EDUscope in de vorm van dapto.

Wij waren en zijn ervan overtuigd dat dapto, met zijn eigen identiteit en andere aanpak, een waardevolle aanvulling op het bestaande aanbod zou zijn. Helaas is het zover niet gekomen. Het proces dat gepaard gaat met de ontwikkeling van een zodanig vernieuwd product, bleek voor een deel van onze klanten een te onzekere factor te zijn. Zij gaven aan deze weg niet met ons te (blijven) bewandelen. Een keuze die wij respecteren, maar uiteraard ook betreuren.

Dat een deel van onze klanten een andere route kiest, maakt dat een verdere investering in de doorontwikkeling van EDUscope onvoldoende gedragen wordt. Om die reden hebben we besloten ons terug te trekken uit de markt van LAS-leveranciers.

Uiteraard blijven wij EDUscope ondersteunen tot het moment dat alle klanten succesvol de overstap naar een ander pakket hebben gemaakt. Wij danken onze klanten voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking in de afgelopen jaren.

De module Pravoo

Voor Pravoo-gebruikers heeft de bovenstaande ontwikkeling geen gevolgen. De ontwikkeling van dapto zal in aangepaste vorm worden voortgezet en de nieuwe Pravoo-module blijft gewoon bestaan. Meer informatie over de nieuwe Pravoo vindt u hier. Maakt u nog gebruik van de oude versie van Pravoo en wilt u de overstap naar de nieuwe module maken? Neem dan contact met ons op via info@dapto.nl.

Meer informatie over de nieuwe Pravoo vindt u hier.